• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktuality

 • STANOVISKO AVS k zavedeniu dvojzložkovej ceny pri výrobe, distribúcií a dodávke pitnej vody verejným vodovodom a odvádzaní a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou +

  Viac Info
 • Otvárame nový štúdijný odbor TECHNIK VODÁR VODOHOSPODÁR +

  Viac Info
 • Pozrite si nové číslo Vodárenské pohľady 04/2016 +

  Viac Info
 • 1

Podujatia

 • +

  v hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne.
 • 23.5. – 25.5.2017 VODOVODY-KANALIZACE 20. ročník medzinárodnej vodohospodárskej výstavy PVA EXPO PRAHA, www.sovak.cz +

 • 1