• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktuality

 • Tlačová správa AVS Stanovisko k zverejneniu nahrávky zo stretnutia predsedu URSO s členmi Asociácie vodárenských spoločností. +

  Viac Info
 • STANOVISKO AVS k zavedeniu dvojzložkovej ceny pri výrobe, distribúcií a dodávke pitnej vody verejným vodovodom a odvádzaní a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou +

  Viac Info
 • Otvárame nový štúdijný odbor TECHNIK VODÁR VODOHOSPODÁR +

  Viac Info
 • Pozrite si nové číslo Vodárenské pohľady 1/2017 +

  viď sekciu Publikačná činnosť, Vodárenské pohľady, Archív. Viac Info
 • 1

Podujatia

 • 22.3. - 25.3. 2017 CONECO RACIOENERGIA VODA +

  Pozývame vás na 38. ročník veľtrhu CONECO, 27. ročník veľtrhu RACIOENERGIA a 4. ročník výstavy VODA v INCHEBA EXPO BRATISLAVA. Viac Info
 • +

  v hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne.
 • 23.5. – 25.5.2017 VODOVODY-KANALIZACE 20. ročník medzinárodnej vodohospodárskej výstavy PVA EXPO PRAHA, www.sovak.cz +

 • 1