• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktuality

 • Otvárame nový štúdijný odbor TECHNIK VODÁR VODOHOSPODÁR +

  Viac Info
 • Pozrite si nové číslo Vodárenské pohľady 2/2017 +

  viď sekciu Publikačná činnosť, Vodárenské pohľady, Archív. Viac Info
 • 1

Podujatia

 • 7.9. Zasadanie Správnej rady AVS +

  o 11:00 v Nitre (ZSVS)
 • 6.9. - 8.9. 2017 Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov +

  miesto podujatia: Nitra, Nitra Aréna, Podzámska ul. organizátor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. viac info na: www.zsvs.sk
 • REKONŠTRUKCIE STOKOVÝCH SIETÍ A ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD 2017 +

  http://www.vuvh.sk/default.aspx?nid=84   Viac Info
 • +

  v hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne.
 •   +

 • 1